ข้าราชการครู

อาทิตย์ ทองอ่อน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ธีระพล คชานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

สุภาพ พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

พาฝัน สายทองดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

จันทิมา มิ่งแม้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

ศรัญญู พุ่มพวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

กุหลาบ ไข่ลาย
ครูผู้ช่วย

นพดล เบียดกระสินธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0