ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 29) 08 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ หน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย (อ่าน 33) 08 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนบ้านยางชุม (อ่าน 34) 06 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 51) 16 ต.ค. 61
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "บ้านยางชุมโอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2 ปี 2561" (อ่าน 102) 25 มิ.ย. 61
ใบสมัครแข่งขันฟุตบอล 7 คน ปี 2561 (อ่าน 103) 10 มิ.ย. 61
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "บ้านยางชุมโอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2" ปี 2561 (อ่าน 148) 10 มิ.ย. 61
VTR แนะนำโรงเรียน เข้าร่วมโรงเรียนประชารัฐประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 196) 13 ก.ค. 60
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (อ่าน 176) 13 ก.ค. 60
ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 184) 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการ (อ่าน 158) 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 154) 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเลือกกรรมการตัวแทนพระสงฆ์ (อ่าน 152) 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเลือกกรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 164) 22 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 143) 22 มี.ค. 60
ประกาศ "การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" (อ่าน 155) 13 มี.ค. 60