ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ม.ค. 62 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านยางชุม
12 ม.ค. 62 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.กลัดหลวง
อบต.กลัดหลวง อบต.กลัดหลวง
29 มิ.ย. 60 คณะกรรมการมาประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
26 มิ.ย. 60 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
17 มิ.ย. 60 ถึง 01 ก.ค. 60 แข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด "บ้านยางชุมโอเพ่นคัพ ครั้งที่ 1"
17 มิ.ย. 60 ถึง 01 ก.ค. 60 กีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด "บ้านยางชุมโอเพ่นคัพ ครั้งที่ 1"
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
16 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
31 มี.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียนและเงินเรียนฟรี 15 ปี
24 มี.ค. 60 กิจกรรมวันสานรัก สานสายใย ผูกพัน ประจำปีการศึกษา 2559
21 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น อ.1 - ป.2 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 มี.ค. 60 ถึง 16 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกระดับชั้น
วิชาการ
08 มี.ค. 60 สอบ NT ปี 2559 ชั้น ป.3
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียน ป.1-4

กำหนดการสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4

วันที่ 23 ก.พ. 2560  สอบนักเรียนชั้น ป.1-2

วันที่ 24 ก.พ. 2560  สอบนักเรียนชั้น ป.3-4

งานวิชาการ
04 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป. 6 สอบ O NET


โรงเรียนบ้านสารเห็ด / ชุดนักเรียน